Địa chỉ

Số 01, Nguyễn Sinh Cung, Thành Phố Huế

Follow Us

Facebook

Instagram

Youtube

Hotline: 0762 60 60 91

Email: [email protected]

Giờ mở cửa

Buổi trưa

Thứ 2 tới chủ nhật
10:30am – 13:30pm

Giờ mở cửa

Buổi tối

Thứ 2 tới chủ nhật
16:30pm – 21:30pm


Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào thuận tiện nhất. Hỏi đi. Không có câu hỏi hợp lý mà nhóm của chúng tôi không thể trả lời.